วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1

จำนวน 8 บทความ

Bacteriological Cures and New Intramammary Infection of Mild to Moderate Clinical Mastitis Caused by Gram Positive after Treatment with Cephapirin Sodium

บทความวิจัย

โดย T. Punyamongkol1, W. Chaisri1, K. Leelahapongsathon1, S. Urairong2, T. Pinyopummintr3, and W. Suriya

Biological Control of Rhizoctonia Damping Off of Chinese Cabbage using a Bioformulation Containing Streptomyces sp. MOST-1

บทความวิจัย

โดย Sirirat Siripornvisal1 and Teerayuth Suddee1

Effect of Suicide Tree Crude Extract (Cerbera odollam Gaerth.) on Common Cutworm (Spodoptera litura Fabricius)

บทความวิจัย

โดย Phanatchakon Somsroi1 and Sukanda ChaiyongAbstract1

The Reducing of Starch Retrogradation for Wide Strip Rice Noodle Production under Cold Storage

บทความวิจัย

โดย Wantanee Seeta1, Thawatchai Supavititpatana1 and Piyawan Supavititpatana1

Solid Fuel Pellets from Pig manure

บทความวิจัย

โดย Supattra Budsaereechai1, Yuvarat Ngernyen2, Charinee Lhapoon2, and Pisut Srisakultew2

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login